Rüyada Hardal Görmek

Yorum Yok -

Rüyada hardal görmek, pek hayırla yorumlanmaz. Hardal, zehirle, kötülük ve acı ile yorumlanır.

Rüyada hardal görmek, musibet ve kedere, üzüntü ve sıkıntıya işaret eder denmiştir.

Rüyada hardal görmek, almak ve biriktirmek, meşakkatle, zorlukla kazanılan mala işaret eder demiştir. Hardal yediğini görmek ise, kötü bir söz işitmeye işarettir şeklinde yorumlanır.

Rüyada görülen hardal, zehir ile tabir olu­nur. Bu sebeple rüyada hardal yediğini gör­mek, zehir veya acı bir şey içmeye veya kendi­si için zararlı bir nesneyi yemeye işâret eder.

Bazen de rüyada hardal görmek, rüya sa­hibi için meşakkat içinde şerefli ve hayırlı bir mala işâret eder.

Yorum Yap