Rüyada Hallaç Görmek

Yorum Yok -

Rüyada pamuk atan bir kimse (hallaç) görmek, pek hayırla yorumlanmaz.

Bazılarına göre, hallaç yayı görmek, nifak, münafıklık, iki yüzlülük, ayrımcılık gibi şeylere işaret eder denmiştir. Hallaç görmek, münafık bir adama işarettir de denmiştir.

Rüyada hallaç (pamuk yahut yünü atan âlet) görmek, çetrefil ve dağınık işleri toparla­yan, insanlara faydası olan, faydalı olanla fay­dasız olanı birbirinden ayıran, gözü açık kim­seye yahut nesli çok olan birisine işâret eder.

Rüyada pamuk ya da yün attığını görmek, rüya sahibine bir düşmanlık gelmesine işârettir. Hallaç olup, bu işi iyi yapamadığını görmek ise, düşmanının üstün gelmesine yorulur.

Rüyada hallacı görmek, halkın işi elinde ve nezaretinde tamam olan alim ve hakim bir kimseye yorumlanır. Bazen da, yaramaz şeyi iyi şeylerden ayıran muktedir ve gözü açık bir kimseye yahut nesli ve nikahı çok olan birisine yorumlanır.

Yorum Yap