Rüyada Hakir Görmek

Yorum Yok -

Tanımadığı genç birisinin kendisini tahkir ettiğini görse, düşmanına galip gelir. Tahkir eden tanımadığı bir ihtiyar ise o kimse fakir olur. Çünkü tanımadığı o ihtiyar onun çalışma ve gayretidir.

Sevinçli kimselerin rüyada kendilerinde hissettikleri hakirlik gibi durumlar, onların düşmanlarıyla karşılaştıklarında zayıf ve aciz kalarak dağılmalarına, mihnet ve sıkıntı içinde bulunanların da, rahata kavuşmalarına yorumlanır.

Nasıl olursa olsun rüyada birini değersiz görmek, kötülüğe ve çirkinliğe işârettir.

Neşeli ve sevinçli kimsenin rüyada kendi­sinde hakirlik hissettiğini görmesi, düşmanlar ile karşılaştığında âciz kalacağına ve zayıf dü­şeceğine delâlet eder.

Mihnet ve sıkıntı içinde bulunan birinin riyada kendisinde hakirlik hissettiğini görme­si, mihmet ve sıkıntıdan kurtulmaya ve rahata kavuşmaya delâlet eder.

Mümin bir kimseyi tahkir ettiğini görmek, rüya sahibinin dininde bozukluk ve noksanlık meydana gelmesine ve ümit ettiği bir kimse­den ümidini kesmesine ve gelecekte de zillete düşmesine işârettir.

Rüyada tanımadığı ihtiyar bir kimsenin kendisini tahkir ettiğini görmek, o kimsenin fakir olmasına işârettir.

Yorum Yap