Rüyada Hademe Görmek

Yorum Yok -

Rüyada hademe görmek hayır, menfaat ve ba­zen de gizli bir düşman ile yorumlanır.Kendinizi büyük bir adama hademe olarak görmek bir vazifeye ve memuriyete geçeceğinize, nimet ve devlete erişeceğinize işarettir.

Bazı yorumculara göre de, rüyasında kendisini hademe olarak gören kimse, halkın ileri gelenlerinden biri olduğu­na ve insanların ihtiyaçlarını gidermeye yönelik çalışma­ları olan birisine işaret eder denmiştir. Çünkü peygambe­rimiz, “Halkın efendisi (ulusu) onların hizmetinde bulunan kişidir” buyurmuştur.

Rüyada kendisini hademe olarak görmek, toplumun ileri gelen ve onların ihtiyaçlarını gidermeye çalışan birisi olduğuna işârettir. Bazen bir kimsenin rüyada kendisini hade­me olarak görmesi, çetin bir işin onu bekledi­ğine ve ağır biryükün altına gireceğine işârettir. Rüyada bir kimsenin kendisini hademe olarak gör­mesi, çok ağır bir işle karşı karşıya olduğuna delalet eder.

Yorum Yap