Rüyada Göğe Çıkarmak

Yorum Yok -

Rüyada göğe çıkıp indiğini gören kimse, ha­yatta birçok güçlüklerle karşılaşacağına işarettir.

Rüyada göğe çıkmak, yükselmek, iyiye ve işinde yüksele­ceğine işarettir. Gökten aşağıya inmek ise, aşağılık ve ha­karet göreceğine işarettir.

Rüyada göğe çıktığını ve gökyüzünün kapılarının açıldığı­nı gören kimsenin bu rüyası, zengin olacağına işaret eder.

Bir kimsenin rüyada yıldızlara kavuşacak derecede gökyüzüne çıktığını ve geceleri ken­disiyle yol tayin edilen yıldızlardan bir yıldıza döndüğünü görmesi, o kimsenin, yüksek ve ulvî bir mevkiye ulaşmasına işâret eder.

Rüyada yüksek bir dağa çıktığını görmek, çıktığı ve üzerinde durduğu kadar maksadına kavuşmaya işâret eder.

Rüyada dağ, tepe, yokuş ve baca gibi yer­lere çıktığını görmek, arzu ettiği maksadına kavuşmaya işâret eder.

Bir kimsenin rüyada yüksek bir yere çıktı­ğını görmesi, o kimsenin, çıktığı miktarca mevki ve itibardan düşmesine işâret eder.

Bazen rüyada yüksek bir yere çıktığını görmek, kendisine zulmetmeye işâret eder.

Rüyada yükseğe çıkmak, şeref ve yüksekli­ğe; yüksekten aşağı inmek ise, zillet ve haka­rete işâret eder.

Bazen de rüyada yükseğe çıkmak, keder ve yolculuğa işâret eder.

Yorum Yap