Rüyada Gaddar Görmek

Yorum Yok -

Bir kimsenin rüyada gaddar (acımasız, merhametsiz) ve katı yürekli bildiği ve tanıdığı bir kişiyi görmesi, iyidir. Rüya sahibi kişinin o kimseden iyilik göreceğine veyahut rüya sahibinin o gördüğü gaddar adama iyilik yapacağına işarettir denmiştir. Rüyasında kendisini gaddar (merhametsiz) olduğunu görmek de birisine veya birilerine iyilik yapacağına işarettir denmiştir.

Rüyada iktidar sahibi kimse tarafından ya­pılan gaddarlık, mahvolmaya ve ülkenin harap olmasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada eziyete uğrattığı ada­mın kendisine bedduâ ettiğini görmesi, o kimsenin Allah’ın (c.c.) azabından sakınması­na işâret eder.

Bir kimsenin rüyada eziyete uğradığını ve kendisine eziyet edene bedduâ ettiğini gör­mesi, o kimsenin kendisine eziyet eden kişiye karşı galip gelmesine işâret eder.

Rüyada katı yürekli, merhametsiz ve acı­masız bildiğiniz bir adamı görmek, o kimse­den gelecek iyiliğe veya o kimseye yapacağınız bir iyiliğe işâret eder.

Yorum Yap