Rüyada Fussilet Suresi Görmek

Yorum Yok -

Rüyasında Fussilet suresini okuyan ve din­leyen kimse, yüce Rabbine yakın olur, gizli ve açık olarak güzel güzel amel (işler) işlemeye devam eder, insanları da hakka ve doğru yola çağırır, şeklinde tabir olunur.

Rüyada Fussilet Sûresi’ni veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; insanları hidâyet ve doğru yola çağırmaya çok sevaba ve Hak rızâsını gözetmeye işârettir.

Rüyada bu sûreyi tamamıyla veya bir parça okuduğunu yahut okunduğunu görmek, ibadet ile Rabb’e yakınlık, kâmil insan olmak, gizli ve açık olarak dine uyan iyi amel işlemek ve saâdet yolunda devam etmek ile tabir olunur.

Yorum Yap