Rüyada Dil Çiçeği Görmek

Yorum Yok -

Rüyada dil çiçeği görmek, değişik yorumları var­dır. Bazı yorumcular, rüyada dil çiçeği görmek, mala işa­rettir demiştir. Bazıları, mirastan gelen helal mala işarettir demiş, bazıları da beklenen bir ümite işarettir şeklinde yorumlamışlardır.

Kişinin rüyada dil çiçeği görmesi, şerefli bir zâttan gelecek devamı olmayan mala işâret eder.

Yorum Yap