Rüyada Çerke Görmek

Yorum Yok -

Bir kimse, rüyasında çerke (keçi kılından yapılmış bir ça­dır) görse) bu onun, şehit kabirlerini ziyaret ederek dua edeceğine işaret eder şeklinde yorumlanır. Başka bir yoru­ma göre de şehit olarak veya şehit sevabına denk bir se­vaba ereceğine ve bu mertebeye kavuşarak ahirete göçe­ceğine işarettir. Diğer bir yoruma göre ise, rüyayı görenin Beyti Mukaddes’i ziyaret edeceğine işaret eder.

Rüyasında bir çölde bir sahra veya bir ovada, bahçe ve tar­lada çerke (göçebelerin barındıkları kıl çadır) gören kişinin bu, rüyası, orada bir şehit kabrinin ortaya çıkacağına işarettir.

Yorum Yap