Rüyada Çekinmekten Men Etmek

-

Rüyada birini çekinmekten men ettiğini görmek, rüya sahibinin, iyilikle emredip kötülük­ten sakındıran biri olduğuna işarettir. Ayni zamanda rüya sahibi kişinin, sılayı rahim eden, akrabalarını arayıp so­ran bir kimse olduğuna işaret eder şeklinde tabir olunur.

Bir kimseyi rüyada çekinmekten men etti­ğini görmek, iyilikle emredip kötülükten sakındırmaya, akrabaları ziyaret etmeye ve onu iş­leyen kimsenin nefsini kötülüklerden koruma­sına işârettir.