Rüyada Bomba Patlaması

Yorum Yok -

Rüyada bomba patlaması farklı biçimlerde yorumlanan bir rüyadır. Hem olumlu, hem olumsuz olarak rivayet edilen bir rüyadır. Olumlu olarak kabul edilen biçiminde bu rüyayı gören kişinin yaşamında bomba etkisi yaratacak olaylar zuhur eder. Yani bu kişi bir anda ünlü olabilir, geniş kitlelere ulaşacak ve büyük ses getirecek işlere ve/veya buluşlara imza atabilir. Yine olumlu anlamında, topluma faydalı olacak işlere imza atacağına, her zaman akıl yoluyla hareket edeceğine işaret eder. Rüyayı olumsuz olarak yorumlayanlar ise kişinin mevcut ekonomik durumunu düşünmeden adımlar atacağına ve bunun neticesinde maddi anlamda sıkıntılar yaşayacağına işaret eder ki, ister olumsuz, ister olumsuz olarak yorumlansın rüyayı gören kişinin yaşamında ciddi bir değişimin olacağı kesindir. Kişi eğer rüyasında bomba patlamasını engellediğini görür ise bu rüyayı gören kişi, yaşadığı sürece aile büyüklerinin dualarını alacağını, günah işlemekten korkarak İslam dinine uygun bir biçimde yaşayacağına, çevresi tarafından çok sevilerek, büyük sevaplar işleyeceğine işaret eder. Bu rüyayı gören kişi son derece akıllı bir kişidir ve düşmanlarının kendisine vereceği zarara karşı önceden önlem alır. Kişi eğer rüyasında sokakta bomba patlaması görür  ama kendisine bir şey olmadığını görür ise o zaman çevresinde yaşanacak bir olumsuzluktan son anda kurtulacağına ve kendisine bir şans daha verileceğine işaret eden bir rüyadır. Bir uyarı rüyası olarak da adlandırmak mümkündür.

Yorum Yap