Rüyada Baston Görmek

Yorum Yok -

Rüyada baston görmek kuvvet ve emin olmaya işarettir. Kırılmış baston görmek, tehlike ve düşmanlığı, bastonla dayak yemek, hayatta karşılaşacağınız bütün güçlüklere göğüs gereceğinize işarettir. Bastonla dayak atmak, akraba ve yakınlarınız­dan birine iyilik edeceğinize, demirden baston görmek, hastalığa işarettir. Rüyada asâ, değnek veya baston görmek, kadr ve kıymeti yüksek, soylu ve asil bir kim­seye işâret eder. Rüyada bir değneğe veya bastona dayan­dığını görmek, kadr ve kıymeti yüce, asil bir şahsınyardımıyla emeline ulaşacağına işârettir. Rüyada baston görmek, rüya sahibinin günlük işlerini görmek için etraftan yardım is­temek zorunda kalacağına işârettir. Bir dostunun kendisine bir baston verdini görmek, dostunun kendisine önemli bir konu­da yardımcı olacağına işâret eder. Bir kimsenin rüyada asâ görmesi, şerefli, kuvvetli, kudretli ve insanlara yardım eden bir kişi ile tabir olunur. Rüyada elinde asâ olduğunu görmek, şe­refli, kudretli halka yardım eden birinden yar­dım talebinde bulunmaya işârettir. Rüyada elindeki değneğin kısaldığını gör­mek, rüya sahibinin muradına eremeyeceğine; uzadığını görmek ise, arzu ve emeline nâil olmaya işârettir. Bazen rüyada görülen asâ, kendisine iti­mat edilir bir kimseye işâret eder. Asanın kırılması, görevden azledilmeye işârettir. Rüyada asâsının kırıldığını görmek, memur ise görevinden alınmasına; eğer ticaretle uğ­raşan biri ise, ziyana uğrayacağına ve zarar edeceğine işâret eder. Değnekle yürümek, sözü dinlenir olmaya işâret eder. Bazen de rüyada görülen değnek, yapılan iyiliği başa kakmaya, birisini kötülemeye işâret eder. Bir kimsenin rüyada elindeki bastonun birdenbire yılan haline geldiğini görmesi, dostlarının kendisinden yüz çevirip düşman olacaklarının işâretidir. Rüyada elindeki bastonun kendisi ile ko­nuştuğunu görmek, rızık, nîmet ve menfaate işâret eder. Rüyada birine bastonu ile vurduğunu gör­mek, o kişiye karşı söz söylemeğe işârettir. Elindeki bastonla biryere vurmak, oradan elde edilecek menfaate işârettir. Yine elindeki asâ ile bir taşa vurduğunu ve taştan da suların fışkırdığını görmek, fakir için zenginliğe; zengin için de malın artmasına işârettir.

Yorum Yap