Rüyada Bağırsak Görmek

-

Bağırsakla ilgili görülen rüyalar değişik şekilde yo­rumlanır. Bazı yorumculara göre, bağırsak görmek, mal ve evlat ile yorumlanır. Rüyada kendi bağırsağını yediğini gören kimse, kendi malı­nı yemesi ile yorumlanır. Rüyasında bağırsak gör­mek, haram mala, kötü söze, şefaat, evlat, maişet ve iş gi­bi şeylere işaret şeklinde yorumlanır. Rüyada başkasının karnındaki bağırsakları yediğini gören kimse, başkasının malın yiyeceğine işaretle yorumlanır. Bazı yorumculara göre, bir kimsenin karnındaki olan şey­lerin dışarı çıktığını görmesi, bu rüya sahibinin sırlarının ifşa edilmesine (yayılmasına) işarettir demişlerdir. Rüyasında birçok bağır­sak aldığını görmek, rüya sahibi kişinin, eline, haram mal geçeceğine, kazancına haram mal karıştıracağına işarettir. Rüyasında bağırsaklarını karışmış olduğunu görmek, rüya sahibi kişinin, kendi aleyhinde söylenen sözler ve dediko­dular duyacağına işaret eder şeklinde yorumlanır. Rüyasında bağırsaklarının içindeki pislikleri yediğini veya cebine koyduğunu görmek, kazancına haram karıştıraca­ğına ve haram yiyeceğine işaret olarak yorumlanır. Rüyasında birilerine bağırsak verdiğini görmek, haram bir şeyden veya haram paradan sadaka vereceğine, haram­dan hayır yapacağına işaret olarak yorumlanır.  Rüyasında bağırsaklarının karnından dışarıya doğru çıktığını görmek, rüyayı gören kişinin evladının vefatına, ölümüne işarettir. Veya günah­larından tövbe edeceğine işaret eder. Rüyasında birçok bağırsağın bir yere toplanmış, küme ha­linde bir yere yığılmış olduğunu görmek, geçim darlığı çe­kildiğine ve bu çekilen sıkıntıyı gidermek için, akrabala­rın, eşin-dostun ve arkadaşlarının bir araya toplanıp bir çare arayacaklarına işarettir. Rüyasında bağırsaklarının birbirinden parçalanıp koptuğunu, fakat bu halden herhangi bir ağrı sızı acı duymadığını gör­mek, elindeki veya malında ki bulunan haramdan ve ha­ram paradan kurtulacağına, elindeki ve malındaki haram­ları temizleyeceğine ve huzura kavuşacağına, rahata erece­ğine işarettir. Eğer bu gördüğü bağırsakları tekrar derleyip toparlayıp yeniden karnına doldurduğunu görse, bu onun, elinden çıkardığı, malını temizlediği haram mal ve parayı yeniden malına ve kazancına karıştıracağına, yeniden ha­ram mal ve parayı kazancına katacağına ve helal malına karıştıracağına, yani yine haram kazanacağına işarettir. Rüyada bağırsağın karnından dışarı­ya çıktığını görmek, rüya sahibi kişinin hanımını boşaya­cağına veya hanımının hastalanacağına işaret eder. Rüyada görülen bağırsak, kişinin malı ve eşine işâret eder. Rüyada bağırsağın karından dışarıya çıktı­ğını görmek, hanımları boşamaya veya ailesin­den bir kimsenin hasta olacağına işâret eder. Rüyada görülen bağırsak, gizli mala da işâret eder. Bir kimsenin rüyada kendi bağırsağını ye­diğini görmesi, o kimsenin kendi malınıyeme- sine işâret eder. Rüyada başkasının karnında bulunan ba­ğırsakları yediğini görmek, başkasının malını yemeye işâret eder. Rüyada bağırsaklarını veya karnında olan şeylerin açığa çıktığını görmek, yanında saklı olan malın onun için aşikâreye çıkmasına ya­hut onu ailesinin ileri geleninin aşikâreye çı­karmasına veya bizzat kendisinin aşikâreye çkmasına işâret eder. Bir kimse rüyada karnında bulunan bağır­sak ve diğer şeylerin dışarıya çıktığını ve onla­rı karnını yıkadıktan sonra yine oraya koydu­ğunu görmesi, o kimsenin Allah’ın (c.c.) rıza­sını kazanmak uğrunda öleceğine işâret eder. Kızı olan veya üzerinde bir vasiyet olan kimsenin, rüyada karnından bir şey çıktığını görmesi, rüya sahibinin o kızı evlendirmek için çaba harcamasına işâret eder. Bazen karnında olan şeyin dışarı çıktığını görmek, gizli kalmış olan sırların meydana çı­kacağına işâret eder. Bir yetimin malına vasi veya bir adamın malına vekil olan bir kimsenin rüyada bir ada­mın bağırsağını yediğini görmesi, rüya sahibi­nin bir yetimin veya bir adamın malından ye­mesine işâret eder. Rüyada görülen bağırsak hastalığı, çoluk çocuğunu güçlükle geçindirmeye işâret eder. Rüyada bağırsak hastalığından kurtulduğu­nu görmek, refaha kavuşmaya işâret eder. Rüyada bağırsağında gaz olduğunu görmek, şüpheli kazanca yahut faiz yemeye işâret eder. Rüyada bağırsağın koktuğunu görmek, şüpheli kazanca işâret eder.