Rüyada Baba Görmek

Yorum Yok -

Rüyada babanızı görmek, arzu ve emellerinizin ger­çekleşmesine helal rızka, rüyayı görenin kaybı varsa,bulunacağına, ümitsiz ve ızdırabı varsa, sevince; dönüşeceğine işarettir. Rüyayı görenin babası ölmüş ise muhtaçlara yardım etmesi lazım geldiği­ne işarettir. Hayatta olan babayı ölmüş görmek, kapanmış ızdırap ve acıların tazeleneceğine, babası aileden biri ile kavga ederken görmek ayrılığa işarettir. Babayı hasta olmuş görmek kazancını boş yere harcamaya, babayı evden uzaklaşmış görmek, sitem, acı söz, fena habere işarettir. Babasını tekrar evlenmiş görmek, kısmet ve başarılı hayata, babasını annesi ile kavga ederken görmek, aile­den ayrılığa işarettir. Babanızın sizi okşadığını görmek, bütün bela ve musibetlerden uzak yaşayacağınıza, babanızı kederli bir halde veya tehlikede görmek, onun nasihatlerini dinlemediğinize ve bu yüzden size kırgın olduğuna işarettir. Rüyasında kendi babasını gören kişi, muradına erişir. Maksat ve arzusuna kavuşur veya kavuşacağına, rızkını rahat bir şekilde, bol bol kazanacağına işarettir. Rüya yorumcularına göre, bir insanın gördüğü en hayırlı, en iyi rüya, annesini, babasını, dedesini ve akrabalarını uykuda görmesidir. Bir kimse rüyasında babasını görse, şayet rüyayı gören kimse, muhtaç ve ihtiyaç sahibi biri ise, yani fakir bir kişi ise, ummadığı yerden ona rızık ve maişet gelir ve bir Allah kulu ona cömertlikte bulunup maddi yardım eder. Ve eğer kaybolmuş bir şeyi varsa, onu bulup yitiğine kavuşur. Ve eğer hastası varsa veya kendisi hasta ise, şifa bularak iyili­ğe ve sağlığına kavuşur şeklinde yorumlanır. Bir kimse rüyasında babasının yüzünün asık ve kederli bir durumda olduğunu görse, onun bu rüyası, babasının kendi­sine (oğluna) dargın ve gönlünün kırık olduğuna işarettir. (Bu rüyayı gören kişi, babasına olan hareketlerinde kendisini kontrol etmelidir. Çünkü gördüğü rüya bir uyarı işaretidir.) Bir kimse, ölmüş olan babasını rüyasında görse, babasının ruhu için fakirlere, yoksullara yardım edeceğine veya et­mesi gerektiğine işarettir. Rüyasında babasının evi terk edip gitmiş olduğunu görmek, acı bir haberle karşılaşacağına veya acı bir haber alacağı­na işarettir. Rüyasında babasını hastalanmış olarak görmek, rüya sahibinin çok müsrif hareket ettiğine, savurganlığa, mal ve pa­rasını israf ederek harcadığına işarettir. Rüyasında sağ ve hayatta olan babasını ölmüş olarak gör­mek, unutulmuş acıların yeniden ortaya çıkmasına, geç­mişte olan bazı tatsız olayların ve kapanmış acıların yeni­den tazeleneceğine işarettir. Rüyasında babasını aileden biriyle kavga ediyormuş olduğu­nu görmek, ayrılığa, aile arasında ayrılık olacağına işarettir. Rüyada babanızı iyi bir halde görmek, iyiliğe işarettir. Rızık bolluğuna, hastalıktan şifaya, kaybolan eşyanın bulunaca­ğına da işaret vardır. Rüyasında ölmüş babasını dirilmiş olarak görmek, işlerinin düzelmesine, nimete ve sevince kavuşacağına işarettir. Rüyada annesini, babasını, dedesini ve akrabalarını görmek, hayır ile tabir olunur. Bir kimsenin rüyada babasını görmesi, ummadığı yerden rızkının gelmesine ve biri­sinin ona cömertlikte bulunmasına işâret eder. Yitiği olan bir kimsenin rüyada babasını görmesi, yitiğini bulmasına işâret eder. Hasta bir kimsenin rüyada babasını gör­mesi, hastalıktan şifâ bulmasına işârettir. Sıkıntısı olan bir kimsenin rüyada babasını görmesi, rahata kavuşmasına işâret eder. Rüyada babası tarafından sevildiğini gör­mek, bütün bela ve musibetlerden uzak kal­maya, sevinç ve sürura işâret eder. Rüyada babaya hürmet etmek, Allah’a (c.c.) itaat etmeye işâret eder. Rüyada babaya isyan etmek Allah’ın (c.c.) emirlerine uymamaya işâret eder. Rüyada babanın gülümsemesi ise, İlahî hoşnutluğa işâret eder. Hayattaki babasını rüyada ölmüş görmek, silinmiş acıların yeniden meydan bulacağına işâret eder. Rüyada babasını aileden biriyle kavga etti­ğini görmek, ayrılığa işâret eder. Bir kimsenin rüyasında babasının kendisini bir bina içerisinde oturttuğunu ve kendisinin de binanın çatısını yükselttiğini görmesi, dün­ya ve din işlerinde babasının yolunu takip et­meye işâret eder. Rüyada babanızı yüzü asık ve üzüntülü bir halde görmek veya dargın olarak görmek, ona karşı davranışınızı yeniden gözden geçirmeniz gerektiğine işâret eder. Rüyada babanızın evi terk edip gittiğini görmek, acı bir haber alacağınıza işâret eder. Rüyasında babasını gören kimse güç bulur ve cesaretle olayların üstüne gidebilir. Böylece zorluklardan kurtulur. Rüyayı gören kişinin babası sağsa yapacağı bir işbirliği sevinç verecektir. Babası ölmüşse, kısa bir süre sonra bir müjde alacak ve sevilen biri gelecektir. Babası tarafından sevilmek, önünde hayırlı bir yol açılacağı, sıkıntılı günlerin sona ereceğine işarettir. Babasını gören hasta ise iyileşir, sıkıntısı varsa rahatlığa kavuşur, ihtiyaç içindeyse birisi cömertçe ihtiyacını karşılar. Bir muradı varsa yerine gelir. Babanın iyi hali kişinin kendi durumuna, babasını bir işte takip etmek, onun meslek ve meşrebini devam ettirmeye, babaya hürmet ve tazim Allah’a itaat etmeye, ona isyan Allah’ın emirlerine uymamaya, babanın gülümsemesi ilahi hoşnutluğa delalet eder. Rüyada babasını gören kimse muradına erişir, insanın gördüğü en hayırlı rüya, anası, babası, dedesi ve akrabalarını görmesidir. Bir kimse rüyada babasını görse, eğer rüyayı gören ihtiyaçlı ise, ummadığı yerden rızkı gelir ve birisi ona cömertlikte bulunur. Eğer rüyayı görenin herhangi bir yitiği varsa onu bulur, hasta ise iyileşir.

Yorum Yap