Rüyada Asker Görmek

-

Rüyada bir şehre, bir mahalleye ya da bir sokağa asker geldiğini görmek o yerlere yağmur yağacağının habercisidir. Rüyada asker görmek, zafere erişmeye ve zalimlerden intikam almaya işaret eder. Rüyada görülen asker ile beraber bir peygamber veya melik ya da bir alim varsa, mümin ve muvahhitler hakkında yardıma delâlet eder. Bir kimse rüyada bir şehire veya bir sokağa ya da bir mahalleye asker geldiğini görse, o yerlere yağmur yağar. Bazı yorumcular, asker görmek, müminler hakkında nusret ve zalimlerden intikam almaktır, dediler.