Rüyada Ashabı Kiram Görmek

Yorum Yok -

Rüyada sahabe-i kiramı güzel halde görmek, o kimsenin sahabe hakkındaki güzel itikadına ve sünnetlerine tâbi olmaya delâlet eder. Bazı kere bu rüya, askeri harekâta ve asker şevkine, bazen de ilmin ve emr-i bilmaruf ve nehy-i anilmünkerin yayılmasına delâlet eder.

Yorum Yap